Tule vapaaehtoiseksi!

Kölvin vapaaehtoistoiminnan lähtökohtana ovat Kölvin maahanmuuttajapoikien ja nuorten miesten tarpeet ja niiden pohjalta vapaaehtoisille räätälöidyt mielekkäät ja konkreettiset vapaaehtoistyötehtävät. Kölvin kävijöiden kannalta kaikkein tärkeintä on saada vapaaehtoisilta osakseen aikuisen aitoa läsnäoloa, kiinnostusta ja välittämistä - mikä voi tarkoittaa vaikkapa teekupin äärellä jutustelua. Nuoret tarvitsevat erilaisia aikuisen malleja, joten tule mukaan toimintaan omana itsenäsi!

Kölvin aikuisvapaaehtoistyöhön kuuluu:

 • Yksilöllinen perehdytys tiiviin materiaalipaketin avulla, tarvittaessa myös englanniksi.
 • Jatkuva työntekijöiden tarjoama tuki vapaaehtoiselle Kölvin arjessa.
 • Kölvin poikien ja nuorten miesten auttaminen ja tukeminen
  • koulutehtävissä ja työnhaussa
  • studiossa ja tapahtumissa
  • jalkapallokentällä ja harrastustoiminnoissa
  • järjestämällä teemaryhmiä ja avustamalla retkissä
  • juttelemalla ja pelailemalla nuorten kanssa

Aikuisvapaaehtoisten omat ideat toiminnan kehittämiseksi ovat tervetulleita! Aikuisvapaaehtoiset voivat kertoa toiveistaan sekä jakaa kokemuksia vapaaehtoistyöstään Kölvin arjessa sekä keskitetymmin vapaaehtoisten tapaamisissa.

Ota yhteyttä!

Miro Ylä-Nojonen

Vapaaehtoistoiminnan
kehittämispäällikkö