Kölvin nuorten ajatuksia konflikteista

Kölvin kohtaamispaikassa järjestettiin 1.12.2022 Sadankomitean ja Kölvin Vapari-toiminnan kanssa yhteistyössä teemailta, jonka aiheena oli sota ja ristiriitaiset maat.

Sekä Sadankomitea että me Kölvin kohtaamispaikassa olimme tunnistaneet nuorten tarpeen käydä läpi Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyviä tuntemuksia. Sekä Kölvin että Sadankomitean puolella oltiin vahvasti sitä mieltä, että tästä nuoria puhuttavasta aiheesta olisi tärkeää järjestää teemailta, jossa nuoret olisivat pääosassa. Sadankomitean puolelta ehdotettiin keskustelun tueksi erätaukokeskustelu -menetelmää. Saimme erätaukokeskustelun fasilitaatoreiksi Severi Hämärin sekä Toni Kuoremäen. Teemailtaan osallistui myös Tampereen vastaanottokeskuksen vastaava johtaja Liisa Korkatti sekä sosiaalityöntekijä Minna Saikkonen.

Lisää erätaukomenetelmästä voit käydä lukemassa osoitteesta: https://www.eratauko.fi/

Kölvin kansalaistoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa ja kannustaa nuoria vaikuttamaan sekä osallistumaan keskusteluihin erilaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen. Kansalaistoiminnan syksyn 2022 kattoteemana oli nuorten omat oikeudet ja velvollisuudet. Viime vuonna Venäjän ja Ukrainan välinen sota laittoi nuorten ajatukset sekaisin. Lähellä käyty sota herätti monenlaista huolta: “Tuleeko sota Suomeen?” “Olemmeko me vaarassa?” Myöhemmin, kun sotaa oli jatkunut jo pidempään nuorilla heräsi lisää ajatuksia: “Miksi ukrainalaiset saavat parempaa kohtelua kuin me?” “Miksi ukrainalaiset saavat oleskelulupia, mutta me emme?”

Aihe oli moniosainen. Toisaalta nuorilta löytyi halua ymmärtää ja tukea ukrainalaisia, sillä he tietävät, kuinka pelottavaa on lähteä konfliktia pakoon omasta kotimaastaan. Toisaalta nuoria vaivasi epäoikeudenmukaisuuden tunne siitä, että se, mistä olet lähtenyt konfliktia pakoon voi vaikuttaa niin vahvasti siihen, millaista kohtelua Suomessa saat.

Keskustelun kolme tavoitetta olivat:

  1. Nuorten ymmärrys lisääntyy käsiteltävästä aiheesta (sota ja ristiriitaiset maat), eli miksi kohtelu on joskus erilaista riippuen mistä maasta olet lähtenyt konflikteja pakoon.
  2. Nuoret saavat kokemuksen osallisuudesta ja he kokevat tilaisuuden turvalliseksi tilaksi ja tilanteeksi jakaa omia tuntemuksiaan, myös negatiivisia.
  3. Ymmärrys kasvaisi siitä, että meidän nuoret ja ukrainalaiset nuoret ovat loppupeleissä samankaltaisessa asemassa. Nuoret pystyisivät kokemaan vertaisuutta toisten konflikteja paenneiden kanssa.

Teemaillasta nousseita ajatuksia:

“Tunnen tätä teemaa kohtaa surua, epäreilua, vihaa ja pelkoa.”

“Toivon, että Suomi ei unohda afganistanilaisten ääntä.”

“Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus nousee keskeisimpänä aiheena ylös tässä keskustelussa. Näistä asioista on tärkeä puhua ihmisten kesken eri tasoilla. Loppujen lopuksi olemme kaikki erilaisia mutta samanarvoisia. Tuodaan yhtä paljon ääntä jokaiselle maalle, joka on konfliktissa.”

“Sota on valitettava osa ihmiselämää, mutta vastoinkäymiset auttavat usein löytämään elämän.”

“Keskustelu herätti vahvan ajatuksen siitä, että kaikkien oikeuksista tulisi pitää kiinni.”

“Mielestäni oli tärkeä aihe mistä puhuttiin.”

“Toivon, että keskustellaan lisää.”

“Keskityn niihin asioihin, mihin voin vaikuttaa. Pidän ääntä vähemmistöjen puolesta (turvapaikanhakijat).”

“Epäoikeudenmukainen kohtelu pakolaisten välillä riippuu taustasta.”

“Rakenteellinen rasisismi on totta Suomessa.”

“Katkeruus vie voimat, toivon vastakohtaa.”

“Sota vaikuttaa kaikkeen”

Suuri kiitos yhteistyöstä Sadankomitealle ja Jarmo Pykälälle, fasilitaattoreille Severi Hämärille ja Toni Kuoremäelle, kutsuvieraille ja erityisesti nuorille! Te mahdollistitte onnistuneen teemaillan.

Ronja Hakala, kansalaistoiminnan kehittäjä